Zondag 25 september 2022

Orde van Dienst: Orgelspel   Welkom en aansteken van de kaarsen   Zingen: Lied 290 (eigen versie)  Licht van Pasen   Intochtslied:  Lied 92 : 1 en 2 (Waarlijk, dit is rechtvaardig) Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men de Here prijst, dat men Hem eer bewijst / zijn...

Zondag 28 augustus ds. Jolien Nak

Welkom Kaarsen worden aangestoken Openingslied  216 (Dit is een morgen) Dit is een morgen als ooit de eerste, zingende vogels geven hem door. Dank voor het zingen, dank voor de morgen, beide ontspringen nieuw aan het woord. Dauw op de aarde, zonlicht van boven,...

Zondag 14 augustus 2022

Voorganger: ds. Rianne de Reus (Warmond)  VOORBEREIDING   Woord van welkom en mededelingen door ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen Zingen: lied 290 – kaarsenlied   Gemeente gaat staan   Aanvangslied: ps. 27: 1 Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God...

Zondag 31 juli: Geloven helpt om het uit te zingen!

Intochtslied: ps.98: 1,2 Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zing voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet...

Zondag 19 juni 2022

Voorganger: Maurits de Ridder Mededelingen en aansteken van de kaarsen Zingen: Lied 290 (eigen versie: Licht van Pasen) Intochtslied: 84 : 1 en 6 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer) Moment van stilte Groet en bemoediging Gebed van toenadering Zingen: lied 283 : 1, 4...