Zondag 3 december 2023

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We werken bij alle...
Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023

Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023

Kerstsamenzang in Hillegom op 20 december 2023 Dit jaar zal voor de 63ste keer de Kerstsamenzang worden gehouden in de Maartenskerk en wel op woensdag 20 december a.s. om 19.30 uur. Het motto is: “Zingt allen tezamen”. Naast het zingen van aloude en bekende...
Kom een kaarsje aansteken tijdens gedachteniszondag

Kom een kaarsje aansteken tijdens gedachteniszondag

Op zondag 26 november a.s. is het gedachteniszondag in de Maartenskerk aan het Kerkplein in Hillegom. Om tien uur is er een viering waarin alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar bij naam worden genoemd en herdacht. Na afloop van de dienst blijft de kerk...