Contact opnemen

Wil je iets weten? Heb je een (urgente) vraag? Aarzel niet om contact op te nemen, zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Algemeen correspondentieadres

Protestantse Gemeente te Hillegom
Postbus 135
2180 AC Hillegom

Ledenadministratie
E: leda.pgh@ziggo.nl

Gebouwen

Maartenskerk en Maartenshuis
Kerkplein 1
2181 JC Hillegom

De Vonk
Kerkplein 3
2181 JC Hillegom

Beheerder/koster
Ed Olivier
T: 06-28041856
E: beheerpknhillegom@hotmail.com

 

Pastoraat

Ds. Wim Zaagsma
T: 0252 505285
E: wimzaagsma@gmail.com

Kerkenraad

E-mail: kerkenraad@pghillegom.nl

Voorzitter
E.J.R.G. Oppelaar M.Sc.
T: 06 – 14642355

Scriba
I.H. van Zuijlen
T: 06 – 38332665

 

Diaconie

Voorzitter
Mw. M. Faber
T: 0252 – 515182
E: marjafaber52@gmail.com

Secretaris
Mw. J. Harms
T: 0252 – 518773
E: diaconie@pghillegom.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
R. Buddenberg
T: 06 12803357
E: rikbuddenberg@hotmail.comĀ 

Secretaris
Mw. R. Spilker
T: 06 28944053
E: cvk@pghillegom.nl

Bankrekeningen

Kerkbalans
NL27 INGB 0000 1218 51

Collectebonnen
NL75 INGB 0008 3670 54

Kerkblad Samen Kerk
NL10 RABO 0306 6555 78

Facturen
NL75 INGB 0000 2795 82