Contact opnemen

Wil je iets weten? Heb je een (urgente) vraag? Aarzel niet om contact op te nemen, zodat we kunnen kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Algemeen correspondentieadres

Protestantse Gemeente te Hillegom
Kerkplein 1,
2181 JC Hillegom

Ledenadministratie
E: ledenadministratie@pghillegom.nl

Gebouwen

Maartenskerk en Maartenshuis
Kerkplein 1
2181 JC Hillegom

De Vonk
Kerkplein 3
2181 JC Hillegom

Beheerder/koster
Ariska van Delft
T: 06-23197936
E: beheer@pghillegom.nl

 

Pastoraat

Ds Wim Zaagsma
T: 06 497 708 05
E: wimzaagsma@gmail.com

Pastorale medewerkers:
Jacqueline Maas
T: 0252 529468
Ab Oudakker
T: 0252 521767

 

Kerkenraad

E-mail: kerkenraad@pghillegom.nl

Voorzitter
Evert-Jan Oppelaar M.Sc.
T: 06 – 14642355

Scriba
Sjaak van Zuijlen
T: 06 – 38332665

 

Diaconie

Voorzitter
Mw. Marja Faber
T: 0252 – 515182
E: marjafaber52@gmail.com

Secretaris
Mw. José Harms
T: 0252 – 518773
E: diaconie@pghillegom.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter
Martin van Beelen
T: 06 21215854
E: martinvanBeelen@snelnet.net

Secretaris
Mw. Roelien Spilker
T: 06 28944053
E: cvk@pghillegom.nl

Bankrekeningen

Diaconie

NL33 ABNA 0568 8263 96
t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hillegom

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans, collectes en giften
NL27 INGB 0000 1218 51

Collectebonnen
NL75 INGB 0008 3670 54

Kerkblad Samen Kerk
NL10 RABO 0306 6555 78

Facturen
NL75 INGB 0000 2795 82

alle CVK-rekeningen t.n.v. Protestantse Gemeente Hillegom