Organisatie

De kerkenraad

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente en is verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente. Dat is zijn belangrijkste taak.

De taken van de kerkenraad zijn samen te vatten als: richting geven en ruimte scheppen. Richting geven aan de kernfuncties en het profiel van de gemeente en ruimte scheppen in het stimuleren van gemeenteleden om hun gaven in te zetten.

Terug naar boven

De predikant

Ds. Wim Zaagsma is 100% in dienst voor de verkondiging van het evangelie (letterlijk ‘blijde boodschap), de herderlijke zorg, het toerusten van de gemeente en andere taken, binnen en buiten de gemeente.

Ds. Zaagsma is te bereiken op: 06 49770805 Email: wimzaagsma@gmail.com

Pastoraal spreekuur:
Elke donderdagmorgen van 10.00 tot 11.00 uur in de consistorie van de Maartenskerk.
U kunt natuurlijk ook een afspraak maken voor een bezoek thuis of een gesprek elders. De vaste wekelijkse vrije tijd is voor ds. Zaagsma de woensdagmiddag en –avond.

Terug naar boven

De ouderlingen

Ouderlingen zijn lid van de kerkenraad. Zij geven aandacht aan het pastoraat: aan mensen met hun hoogte- en dieptepunten in hun leven, met vragen rondom geloof en zingeving, met het nemen van verantwoorde beslissingen en met de ontwikkeling van vormen van gemeenschap.

Terug naar boven

De diakenen

Diakenen zijn lid van de kerkenraad. Diaconaat, het omzien naar elkaar, is een taak van de gehele gemeente. De diakenen spelen een voortrekkers rol bij het omzien naar elkaar veraf en dichtbij.

Terug naar boven

De kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de materiele en financiële voorwaarden van de gemeente. Te denken valt aan de geldwerving, het opstellen van de begroting en jaarrekening, gebouwenbeheer en het personeelsbeleid. Het College van Kerkrentmeesters doet dit in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad. Daartoe zijn de ouderling-kerkrentmeesters lid van de kerkenraad.

Terug naar boven

De Ledenadministratie

Gaat u verhuizen? Trouwplannen? Een geboorte? Verdriet of verlies? Heeft u gehoord of iemand zich vanuit een andere plaats hier heeft gevestigd? In alle gevallen graag bericht aan de Ledenadministratie.

De Ledenadministratie zorgt voor de administratieve handelingen van onze gemeente.

Op de Ledenadministratie zijn werkzaam:
Mw. Linda van Dalen-Sanders tel. 518204,
e-mail: ledenadministratie@pghillegom.nl
en Jan Peter Wegkamp

Terug naar boven