Corona, AVG en ANBI

Belangrijke formaliteiten in onze geloofsgemeenschap

Corona: versoepelingen in de kerk

Wat mogen wij ons gelukkig prijzen dat er eindelijk weer zoveel meer kan tijdens en na de kerkdiensten. Er hoeft nu niet meer geplaceerd te worden, de 1,5 meter afstand behoort nu ook officieel tot het einde, mondkapjes zijn niet meer voorgeschreven, er wordt weer gezongen en we kunnen weer met een gerust hart koffie drinken met elkaar.

Neemt overigens niet weg dat wij nog altijd wel de nodige voorzichtigheid willen betrachten, en dat kunnen we o.a. doen bij de collectes aan het einde van iedere dienst. Wij vinden het nog niet verstandig om de collectezakken van hand tot hand te laten gaan, en daarom is er besloten om – voorlopig – de collectes na afloop van de dienst bij de beide gangpaden te doen, dus vóórdat we koffie gaan drinken.

Voor diegenen die meteen na de dienst huiswaarts keren: zij kunnen hun gaven gewoon in de mandjes bij de uitgang doen.

We kunnen ons echter voorstellen dat het voor sommigen wat al te snel gaat. Wanneer u zich ongemakkelijk voelt bij het loslaten van de beperkingen, als u de voorkeur geeft aan wat meer afstand tot uw buurman of buurvrouw, geef dat dan gerust te kennen. Graag op een vriendelijke toon, dan komen we er samen op een prettige manier wel uit.

Met vriendelijke groeten, en alvast bedankt voor de welwillende medewerking,

Kerkenraad Protestantse Gemeente Hillegom

Overigens: de diensten blijven online te volgen via Kerkdienstgemist.nl.

 

AVG

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ook kerkgenootschappen vallen onder deze Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

De privacyverklaring van onze Protestantse Gemeente te Hillegom vindt u hier.

ANBI-gegevens

Zowel van de gemeente als van de diaconie kunt u de ANBI-gegevens raadplegen. Maak uw keuze: