Zondag 3 maart 2024

  Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom zondag 3 maart 2023, zondag oculi  Voorganger: Ds. Annelies Moolenaar uit Lisse Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen  We zingen als...

Zondag 25 februari 2024

Orde van dienst Maartenskerk Hillegom, 25 februari 2024   Welkom en aansteken van de kaarsen Zingen: Lied 290 – Licht van Pasen, zondags licht Zingen als intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2 – Heer ik hef mijn hart en handen Moment van stilte Groet en...
Voedselbank krijgt 1000 euro van de gezamenlijke kerken

Voedselbank krijgt 1000 euro van de gezamenlijke kerken

Voedselbank krijgt 1000 euro van de gezamenlijke kerken Vrijwilligers van de kerken in Hillegom hebben vlak voor kerst 75 kerststukken gemaakt voor de Voedselbank. Voor de bekostiging van het materiaal zijn ook kerststukken gemaakt voor de verkoop. Dat samen met ook...

Zondag 18 februari 2024

Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen Aanvangspsalm: Psalm 63: 1 en 2 Moment van stilte Groet Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Allen: Amen....

Zondag 11 februari 2024

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie). (de gemeente gaat staan) Aanvangslied: Lied 216...