2e ZONDAG VAN ADVENT

ORGELSPEL

WELKOM (EN MEDEDELINGEN)

AANSTEKEN VAN DE ADVENTSKAARSEN

ZINGEN : LIED 143 ( UIT: HEMELHOOG)

OPENING

ZINGEN: LIED 439: 1 en 2 ( VERWACHT DE KOMST…)

VOTUM EN GROET

ZINGEN: LIED 439: 3

INLEIDING

ZINGEN: LIED 466: 1 EN 2 (O WIJSHEID, DAAL…)

KYRIEGEBED

ZINGEN: LIED 463: 1 en 2 en 3 en 6 en 7 en 8 (  LICHT IN ONZE OGEN)

GEBED OM VERLICHTING

LEZEN: JESAJA 11: 1 – 10

ZINGEN: LIED 444 ( NU DAAGT..)

LEZEN: MATTHEUS 3 : 1 – 12

ZINGEN: LIED 456 B: 1 en 2 en 3 (KWAM VAN GODSWEGE…)

VERKONDIGING

ORGELSPEL

ZINGEN: LIED 841:1 en 2

DANKGEBED – VOORBEDEN – STIL GEBED – ONZE VADER

DE TWEEDE STER

INZAMELING VAN DE GAVEN

SLOTLIED 885 (GROOT IS UW TROUW…)

HEENZENDING EN ZEGEN