Zondag 28 januari 2024

Orde van dienst 28 januari 2024 in de Maartenskerk te Hillegom  Wereld-Lepradag  Orgelspel  Welkom en mededelingen  Aansteken van de kaarsen en zingen van: Lied 290 – Licht van Pasen  We zingen als aanvangslied: Lied 280 : 1, 2, 3 en 4 – De vreugde voert ons...

Actie Kerkbalans 2024: Geef vandaag voor de kerk van morgen

Deze week is de actie Kerkbalans 2024 gestart. De voorbereidingen zijn gemaakt en het College van kerkrentmeesters en de kerkeraad wachten met spanning af of we ook dit jaar weer voldoende geld binnen zullen krijgen om in de gemeente onze plannen te verwezenlijken....

Zondag 21 januari 2024

Orde van dienst in de Protestantse Gemeente te Hillegom  Zondag 21 januari 2024: pastor Joost de Bruijn -PG Noordwijk  Voorbereiding  Orgelspel  Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen  De voorganger heeft plaatsgenomen in...

Dagelijks gezamenlijk gebed en bezinning in de Hillegomse kerken

In de week van 21 t/m 28 januari zijn er dagelijks gezamenlijke avondbijeenkomsten voor gebed en bezinning georganiseerd door de vier kerken van Hillegom. Het thema is ‘Heb God lief, en je naaste als jezelf’.In de bijeenkomsten bidden en zingen we met elkaar en staan...
Matineeconcert zondag 14 januari 2023

Matineeconcert zondag 14 januari 2023

Op zondag 14 januari zal er een Matineeconcert worden gehouden in de Maartenskerk. Dit keer niet alleen met medewerking van het Vocaal Ensemble Hillegom maar ook het Christelijk Oratoriumkoor Halleluja uit Katwijk zal hier medewerking aan verlenen. Samen onze mooiste...