Nieuws

Blijf op de hoogte van de gemeente

Zondag 21 juli 2024

Mededelingen    Lied 8a 1,2,3,4    stilte,   Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal,  van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.  Allen: Amen.    Bemoediging  Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,  Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft, ...

Zondag 24 juli 2024

Orde van dienst 14 juli 2024, in de Maartenskerk te Hillegom Mededelingen en aansteken van de kaarsen Zingen: Lied 290 (eigen versie) – Licht van Pasen, zondags licht Zingen als aanvangslied: Psalm 145 : 1 en 2- O Heer, mijn God, Gij koning van ‘t heelal Moment van...

Zondag 7 juli 2024

Voorbereiding Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen De voorganger heeft plaatsgenomen in een van de stoelen voor de ouderlingenbank. We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie). Aankondiging aanvangspsalm...

Zomeravondmuziek in de Bavo in Haarlem

Zomeravondmuziek in de Bavo in Haarlem

Aanstaande zondag 7 juli staat het Vocaal Ensemble Hillegom samen met de Bavo Cantorij in de Bavo liederen van Anton Bruckner te zingen. U kunt zich voorstellen dat we helemaal groots zijn met deze uitnodiging en het ziet er naar uit dat we dat vaker gaan doen. In dit...

Zondag 30 juni 2024

BEGINNEN  Muziek  Welkom door ouderling van dienst  Kaarsenlied   Gemeente gaat staan  Lied: 280 1,2,3 De vreugde voert  Bemoediging en Groet  Onze hulp is in naam van de Ene God,  A: Die hemel en aarde gemaakt heeft.  Vg:Die trouw is in eeuwigheid,  A: En niet...

Maartenskerk open tijdens Hillegom Romantique

Maartenskerk open tijdens Hillegom Romantique

Op 7 juli is iedereen tussen 13 en 17 uur welkom in de prachtige, historische Maartenskerk tegenover de Hoftuin, waar Hillegom Romantique plaatsvindt. Ervaar hoe de kerk en het kerkplein een vanzelfsprekende aanvulling vormen op de romantische sfeer in de Hoftuin. In...

Zondag 23 juni 2024

Orde van dienst voor de viering van 23.6.24 in de Protestantse gemeente Hillegom  Voorbereiding  Orgelspel  Welkom en mededelingen  De kaarsen worden aangestoken onder het zingen van de tekst van lied 290  We worden stil…  Gemeente gaat staan  Intochtslied Lied 216 –...

Zondag 2 juni 2024

Zondag 2 juni 2024

KINDERDIENST ZONDAG 2 JUNI 2024 “NAASTENLIEFDE” Met medewerking van: Goochelaar Jan Voorganger: Steven Parmentier Hanne Scheppink Leerlingen van de Fontein Gelegenheidsband We zingen voor de dienst:  He Hallo! Hé, hallo. Welkom op dit feest. Ben je al wel vaker of...

Zondag 26 mei 2024

Voorbereiding   Orgelspel   Welkomstwoord en mededelingen door de ouderling van dienst; aansteken van de kaarsen   We zingen als kaarsenlied Lied 290 (eigen melodie).   Aankondiging aanvangspsalm door de ambtsdrager van dienst en handdruk   (de gemeente gaat staan)  ...

Fonteindienst

Fonteindienst

Op zondag 2 juni organiseren Open Hof Hillegom en Protestantse gemeente Hillegom een dienst in samenwerking met basisschool de Fontein. Speciaal voor de kinderen is er een goochelaar die een preek zal houden aan de hand van een bijzondere goochelact. Dat belooft een...

Zondag 19 mei 2024

Protestantse Gemeente te Hillegom Orde van dienst in de Maartenskerk op zondag 19 mei 2023. Eerste Pinksterdag. Voorbereiding Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor...

Zondag 12 mei 2024

Orde van dienst zondag 12 mei 2024 Mededelingen door ouderling van dienst Aansteken van de kaarsen, zingen lied 290 Zingen: lied 27: 1 en 5 Groet,bemoediging, drempelgebed (Evert-Jan Zingen: lied 27: 7 Inleiding op de dienst (Elske) Zingen: lied 663: 1 en 2 Gebed om...