Nieuws

Blijf op de hoogte van de gemeente

Zondag 28 november 2021 (1e Advent)

Thema: In verwachting van verandering Welkom en mededelingen Aansteken van de kaars + couplet 1 van Adventslied Eén kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen Er is een feest op handen, de duisternis gaat heen   Aanvangslied psalm 25a : 1 en 2 Kyriegebed met...

Lichtpuntjes-vlog deel 28

Lichtpuntjes-vlog deel 28

Met de serie 'lichtpuntjes' proberen we ook op digitale manier verbinding te maken met elkaar, met onze gemeente, met onze kerk, met God. Deel 28: De doden begraven.  Een gesprek met Karin de Koker die een bijzonder verhaal te vertellen heeft over het verlies van haar...

Coronatoegangsbewijs nodig

Coronatoegangsbewijs nodig

De berichten over oplopende besmettingscijfers,  overbezetting van ziekenhuizen en uitgeput zorgpersoneel worden steeds ernstiger. Daarom heeft de kerkenraad besloten om met ingang van aanstaande zondag 14 november u te vragen om bij binnenkomst van de kerk een...

Zondag 14 november 2021

Zondag 14 november 2021, Maartenskerk 10.00 uur, max. 100-dienst Thema: het visioen voor ogen Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290: Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons...

Zondag 7 november 2021

Zondag 7 november 2021, Maartenskerk 10.00 uur, Jong&Oud-dienst, max. 100-dienst Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290: Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor en...

Concert Sunshine Cleaners

Concert Sunshine Cleaners

Onder de titel ‘Seven Acts of Mercy’ geeft de Zeeuwse band Sunshine Cleaners zaterdagavond 30 oktober een concert in de Hillegomse Maartenskerk. Het optreden past in het jaarthema van de Protestantse Gemeente over de Zeven Werken van Barmhartigheid: de hongerigen te...

Zondag 24 oktober 2021

Mededelingen en aansteken van de kaarsen Zingen: Lied 290 Licht van Pasen Zingen als intochtslied: 92: 1 en 2 Moment van stilte Groet en bemoediging Gebed van toenadering Zingen: Lied 281: 1, 3 en 9 Kyriëgebed Zingen: Lied 413 : 1 en 2 Gebed bij de opening van het...

Lichtpuntjes-vlog deel 27

Lichtpuntjes-vlog deel 27

Met de serie 'lichtpuntjes' proberen we ook op digitale manier verbinding te maken met elkaar, met onze gemeente, met onze kerk, met God. Deel 27: De dorstigen te drinken geven. Met ons jaarthema ZEVEN staan we maandelijks stil bij één van de werken van...

Zondag 17 oktober 2021

Zondag 17 oktober 2021, Maartenskerk 10.00 uur, Zondag van het Werelddiaconaat, max. 100 – dienst Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290 (mel. Marcel den Dulk): Licht van Pasen, zondagslicht,...