Pastoraat en diaconaat

Omzien naar elkaar

Pastoraat

Pastoraat is het omzien naar elkaar. Een taak niet voor enkele gespecialiseerden, maar een taak voor allen, voor de gehele gemeente.

Pastoraat gebeurt voor een groot deel in diverse groepen, groepjes en ontmoetingen: bezoeken aan huis, gespreksgroepen, zangkoren, koffiedrinken na de eredienst enzovoorts.

Veel pastoraat vindt dan ook ongemerkt plaats zonder dat men het gevoel heeft dat men ‘pastoraal bewerkt’ wordt.
Daarnaast functioneert er georganiseerd pastoraat.

Diaconaat

De belangrijkste doelstelling van de diaconie is het omzien naar mensen in knelsituaties, dichtbij en veraf.

In de nieuwe kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland wordt de diaconale opdracht kort en bondig omschreven met de woorden: “De gemeente is geroepen tot de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid “. Uit deze omschrijving blijkt al dat diaconale taken niet zijn voorbehouden aan de diaconie.

Ook de gemeente kan daar meer mee doen.

De komende jaren zullen we meer aandacht besteden aan de hulp dichtbij maar willen we de projecten vanuit de gemeente niet vergeten, maar ondersteunen. Ook willen we meer en meer de gemeenteleden betrekken in ons werk. Transparant zijn.