Zondag 1 mei 2022

Zondag 1 mei 2022, Maartenskerk 10.00 uur, Jong&Oud-dienst Thema: de hongerigen te eten geven Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht,...

Zondag 24 april 2022

Orde van dienst: Welkom en aansteken van de kaarsen   Zingen: Lied 290 (Licht van Pasen, zondags licht)   Intochtslied: Psalm 81 : 1 en 2 (Jubel God ter eer)   Moment van stilte   Groet, bemoediging en gebed van toenadering   Zingen: 280 : 1, 2, 3 en 5...
Paasmorgen 2022

Paasmorgen 2022

Klik op de afbeelding voor het liturgieboekje voor Paasmorgen:
Stille Week

Stille Week

Het gaat op Pasen aan en dit hoogfeest is al heel dichtbij. Palmzondag, het begin van de Stille Week voor Pasen, hebben we inmiddels gevierd. Deze week op Pasen aan kent vertrouwde viermomenten, die we voor de duidelijkheid op elke avond beperkt houden tot 45 minuten....