Zondag 31 juli: Geloven helpt om het uit te zingen!

Intochtslied: ps.98: 1,2 Zing een nieuw lied voor God de Here, want Hij bracht wonderen tot stand. Wij zien Hem heerlijk triomferen met opgeheven rechterhand. Zing voor de Heer, Hij openbaarde bevrijdend heil en bindend recht voor alle volkeren op aarde. Hij doet...

Zondag 17 juli 2022

Zondag 17 juli 2022, Maartenskerk 10.00 uur Thema: de Heer die mij ziet! Orgelspel Welkomstwoord en mededelingen Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met kaarsenlied Lied 290 Licht van Pasen, zondagslicht, levensgloed op ons gezicht, ga ons voor en vuur ons...
Zondag 10 juli 2022

Zondag 10 juli 2022

Hier vindt u het liturgieboekje dat zondag uitgereikt wordt: Psalm 122 liturgie