Orde van dienst Maartenskerk Hillegom, 25 februari 2024

 

Welkom en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290 – Licht van Pasen, zondags licht

Zingen als intochtslied: Psalm 25 : 1 en 2 – Heer ik hef mijn hart en handen

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 281 : 1, 2 en 3 – Wij zoeken hier uw aangezicht

 

Kyriëgebed

Zingen: Lied 547 : 1. 2, 3 en 4 – Met de boom des levens

 

Gebed bij de opening van het Woord

Inleiding tot het thema en uitleg van de bloemschikking

Eerste schriftlezing: Jeremia 18 : 1 – 12

Zingen: Lied 321 – Niet als een storm, als een vloed

Tweede schriftlezing: Marcus 9 : 2 – 10

Zingen: Lied (65) 339a – U komt de lof toe, U het gezang

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 543 Gij zijt in glans verschenen

 

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

 

Zingen als slotlied: Lied 538 : 1 en 4 – Een mens te zijn op aarde

Heenzending en zegen