Deze week is de actie Kerkbalans 2024 gestart. De voorbereidingen zijn gemaakt en het College van kerkrentmeesters en de kerkeraad wachten met spanning af of we ook dit jaar weer voldoende geld binnen zullen krijgen om in de gemeente onze plannen te verwezenlijken.

Dit jaar is het extra spannend want sinds afgelopen zomer is de oude vertrouwde acceptgiro definitief verdwenen. Er werd vorig jaar nog veel gebruik van gemaakt. Heeft u hulp nodig bij het overmaken via app of internet, laat het ons alstublieft weten, wij komen u dan graag helpen.
En verder worden dit jaar voor het eerst gemeenteleden benaderd voor kerkbalans via mail. Wij vinden dit best spannend en hopen dat het goed gaat. Als u niets ontvangt of het is niet mogelijk om te reageren, dan zoeken we graag met u naar een oplossing.

Het thema voor de actie kerkbalans is geef vandaag voor de kerk van morgen.
Waarom zou U eigenlijk willen ‘geven om’ de kerk ? En dan ‘geven om’ in de dubbele betekenis van het woord: enerzijds ‘houden van’ maar anderzijds ook ‘ondersteunen’, ‘doneren opdat de kerk door kan blijven gaan’.

De telavond is vrijdag 26 januari om 20.00 uur in de Vonk. Van harte uitgenodigd!