In de week van 21 t/m 28 januari zijn er dagelijks gezamenlijke avondbijeenkomsten voor gebed en bezinning georganiseerd door de vier kerken van Hillegom. Het thema is ‘Heb God lief, en je naaste als jezelf’.In de bijeenkomsten bidden en zingen we met elkaar en staan we stil bij de betekenis van het thema voor ons leven. Op zondag 21 januari vanaf 19.30 uur is de startbijeenkomst in de Open Hof. Daarna zijn er dagelijks bijeenkomsten in achtereenvolgens de Protestantse Gemeente (gebouw ‘De Vonk’, achter de Maartenskerk), in de Sint Jozef- en Sint Martinuskerk en bij de evangeliegemeente aan de Prinses Irenelaan 16. Bij de evangeliegemeente is uiteindelijk ook de slotviering, op zondag 28 januari om 16 uur.De gezamenlijke bijeenkomsten vinden plaats in het kader van de de ‘week van het gebed voor de eenheid van christenen’. Hoe verschillend de geloofsbeleving en ideeën ook mogen zijn van de vier kerken, ze vinden het van belang om juist ook de aandacht te vestigen op datgene wat hen verbindt: de boodschap van Christus voor heel Hillegom. Iedereen is welkom.