Nieuwe website

Beste lezer(es), Het heeft even geduurd maar de nieuwe site is klaar en staat open. Even schrikken als U gewend was aan de vorige maar deze nieuwe site komt in plaats van de oude. We maken dus gebruik van dezelfde site-naam. Het zit er allemaal weer wat frisser uit...

Zondag 24 januari 2021

Hillegom, 24 januari 2021, Maartenskerk Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de kaarsen Declamatie en pianospel:  Lied: 290 (Licht van Pasen) (allen gaan staan) Moment van stilte Groet, Bemoediging, Gebed van toenadering (Allen gaan zitten) Lied: 67 : 1 en 3...

Lichtpuntjes-vlog deel 9

Met de serie ‘lichtpuntjes’ proberen we – ondanks corona – verbinding te maken met elkaar, met onze gemeente, met onze kerk, met God. We kijken vooruit naar de komende zondag en koppelen dit aan locaties, muziek en beelden. Deel 9: het Onze...

Veertigdagentijdkalender

Bestel de gratis veertigdagentijdkalender De Petrus veertigdagentijdkalender 2021 daagt je uit tot bezinning in de veertig dagen op weg naar Pasen. Bestel de kalender gratis op...

Actie Kerkbalans begonnen

De Actie Kerkbalans is begonnen. Posters zijn opgehangen in de kerk en in het kerkblad is er veel over geschreven. Verspreid over Hillegom hangen ook een paar raambiljetten.