Hillegom, 24 januari 2021, Maartenskerk

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaarsen

Declamatie en pianospel:  Lied: 290 (Licht van Pasen)

(allen gaan staan)

Moment van stilte

Groet, Bemoediging, Gebed van toenadering

(Allen gaan zitten)

Lied: 67 : 1 en 3

Eerste schriftlezing: 1 Samuel 3 : 1 – 10

Tweede schriftlezing: Marcus 1 : 14 – 20

Lied: 531

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Lied: 612

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment: mededelingen over de collecten

Slotlied: 416

Zegen