Orde van dienst:

Welkom en aansteken van de kaarsen

 

Zingen: Lied 290 (Licht van Pasen, zondags licht)

 

Intochtslied: Psalm 81 : 1 en 2 (Jubel God ter eer)

 

Moment van stilte

 

Groet, bemoediging en gebed van toenadering

 

Zingen: 280 : 1, 2, 3 en 5

 

Kyriëgebed

 

Zingen als glorialied: 655 : 1, 2 en 5 (Zingt voor de Heer een nieuw gezang!)

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Eerste schriftlezing: Genesis 28 : 10 – 22

 

Zingen: 150a (Geprezen zij God!)

 

Tweede schriftlezing:  Lucas 24 : 13 – 35

 

Zingen: 255 (Gij volgt ons uit Jeruzalem)

 

Verkondiging

 

Muzikaal meditatief moment

 

Zingen: Lied: 642 : 1, 2, 3, 4 en 7 (Ik zeg het allen dat Hij leeft)

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

 

Collectemoment

 

Slotzang: 657 : 1, 3 en 4 (Zolang wij ademhalen)

 

Zegen