Het gaat op Pasen aan en dit hoogfeest is al heel dichtbij. Palmzondag, het begin van de Stille Week voor Pasen, hebben we inmiddels gevierd. Deze week op Pasen aan kent vertrouwde viermomenten, die we voor de duidelijkheid op elke avond beperkt houden tot 45 minuten.

Palmzondag – met Palmpaasstokken gaan we rond

Dit is het begin van de Stille Week. In de kerk horen we hoe Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenrijdt en door de mensen gehuldigd wordt als de koning van de vrede. Ondertussen zijn de kinderen in hun eigen ruimte druk bezig om de Palmpaasstokken te versieren. Na de overdenking gaan ze feestelijk rond; we zingen ‘Hosanna, hosanna, gezegend Hij die komt in de Naam van de Heer!’

Witte Donderdag – Samen Avondmaal vieren tot zijn gedachtenis

Op  deze avond voor Goede Vrijdag, de avond van zijn laatste maaltijd voor zijn arrestatie, vroeg Hij zijn leerlingen om dit met elkaar te blijven doen: breken en delen, samen grenzeloze verbondenheid vieren tot zijn gedachtenis. Het is de eerste keer dat we de keramieken bekertjes gebruiken die de diaconie heeft laten maken. Vanwege de kleine bekertjes vieren we de maaltijd niet in een kring, maar we lopen als vanouds naar voren om daar brood en wijn te ontvangen.

Goede Vrijdag – de kruisweg wordt de lichtweg

Op deze avond willen we ons het lijden van Jezus te binnen brengen door te luisteren naar het verhaal uit Johannes 18 en 19, tot klinken gebracht met verschillende stemmen. De aansluitende Goede Vrijdaggebeden verwoorden het besef dat het lijden en sterven van Jezus een alles omvattende betekenis heeft. Daarom benoemen deze gebeden breeduit het lijden van heel de mensheid.

Stille Zaterdag – Paaswake – uitzien naar het licht

Deze dienst – die begint met de intocht van het licht – begint om 21.00 uur. We staan door middel van gesproken en gezongen teksten stil bij verhalen uit de bijbel waarin we God ontmoeten als degene die het leven wil en niet de dood, als de God van licht en bevrijding. Ook willen we onze doop gedenken, want door de kracht van Gods liefde leven we net als Jezus de dood te boven. Daarvan is de doop teken en zegel.

Pasen – Hij is waarlijk opgestaan!

Vrouwen horen bij het graf: ‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?  Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Ze vertellen het aan de andere leerlingen, maar die vinden het maar kletspraat. Diezelfde dag gaan twee leerlingen naar een dorp ongeveer 12 kilometer van Jeruzalem. Opeens is Jezus daar die met ze meeloopt, maar ze herkennen Hem niet. Maar bij het breken van het brood … de Heer is waarlijk opgestaan!