BEGINNEN 

Muziek 

Welkom door ouderling van dienst 

Kaarsenlied  

Gemeente gaat staan 

Lied: 280 1,2,3 De vreugde voert 

Bemoediging en Groet 

Onze hulp is in naam van de Ene God, 

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 

Vg:Die trouw is in eeuwigheid, 

A: En niet loslaat het werk van zijn handen. 

Genade, liefde en vrede voor u, van God de Vader, 

en van Jezus Christus, in de Eenheid met de Heilige Geest 

A: Amen 

Lied: 280 5,7 Onthul ons dan 

Inleidende woorden 

Kyriegebed 

Glorialied 134b 1,2,3 Allen die God ten dienste staan (melodie psalm 134) 

LEZEN 

Gebed om inspiratie 

Lezing: Het ene zoeken – Roberto Juarroz 

Het ene zoeken is altijd het andere vinden. 

Dus om iets te vinden, moet je iets zoeken dat het niet is. 

De vogel zoeken om de roos te vinden, de liefde zoeken om ballingschap te vinden, het niets zoeken om een mens te ontdekken, naar achteren gaan om vooruit te komen. 

De clou van de weg ligt niet zozeer in zijn splitsingen, zijn verdachte begin of zijn twijfelachtige einde, maar in de bijtende humor van zijn tweerichtingsverkeer. 

Men komt altijd aan, maar altijd elders. 

Alles gaat voorbij. Maar de andere kant op. 

Lied 816 1,2,3,4 Dat wij onszelf gewonnen geven 

Lezing: Genesis 12: 1-9   

Lied 827 1,2,3 Mensen wij zijn geroepen om te leven 

Overdenking 

DELEN 

Dankgebed, voorbeden en stilgebed & Onze Vader  

Collecte 

Slotlied: 423 1,2,3 Nu wij uiteengaan 

Zegen