Persconferentie

Beste gemeenteleden, Naar aanleiding van de persconferentie van vanavond heeft de kerkenraad besloten dat de eredienst van zondag 19 december online plaatsvindt. In de kerk is een minimale bezetting aanwezig. De handoplegging stellen we uit tot een later moment....

Zondag 19 december 2021

Het liturgieboekje voor deze bevestigingsdienst: zondag19 december 2021 bevestigingsdienst

Zondag 5 december 2021

Zondag 5 december 2021, Maartenskerk 10.00 uur, 2de zondag van Advent, Jong&Oud-dienst, max. 100 dienst Orgelspel Welkom en mededelingen Aansteken van de adventskaarsen Adventskaarsenlied: 1, 2 Eén kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen er is een feest op...