ANBI PG Hillegom

Belangrijke formaliteiten in onze geloofsgemeenschap

PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILLEGOM

De Protestantse Gemeente te Hillegom en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een beschikking die door de Belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Gemeente te Hillegom.

Informatie
RSIN (fiscaal nummer) 814463058 Protestantse Gemeente te Hillegom

Contactadres:
Protestantse Gemeente te Hillegom
Kerkplein 1,
2181 JC Hillegom
KvK nummer: 76432300
E-mail algemeen: kerkenraad@pghillegom.nl
website: www.pghillegom.nl

Doelstelling
De Protestantse Gemeente wil een gastvrije geloofsgemeenschap zijn die verbondenheid creëert tussen mensen, zich actief verbindt met haar omgeving en zoekt naar de weg van God in het leven. Meer informatie over hoe dat vorm krijgt, vindt u hier.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2022-2026 “Toekomst is aan U” van de Protestantse Gemeente te Hillegom, dat is vastgesteld in februari 2022, vindt u hier. Het landelijk beleidsplan vindt u hier.

Bestuurssamenstelling

De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Kerkenraad, bestaande uit ambtsdragers (predikanten, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen) en door het College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Informatie over de Bestuurssamenstelling van de Protestantse Gemeente te Hillegom is vindt u hier.

Beloningsbeleid

Kerkenraad- en collegeleden verrichten hun werk pro deo. Predikanten zijn geen werknemers maar zelfstandig belastingplichtigen. De arbeidsvoorwaarden voor Predikanten zijn geregeld in Generale Regelingen van de landelijke kerk en de daarbij behorende uitvoeringsregelingen. De Protestantse Gemeente te Hillegom heeft een kerkelijk werker in dienst, een koster en twee kosters-beheerder. Hun arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de landelijke richtlijnen van de Protestantse Kerk Nederland.

Activiteiten

De vele activiteiten die in de gemeente plaatsvinden worden regelmatig gepubliceerd op de website van de Protestantse Gemeente te Hillegom.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de Protestantse Gemeente te Hillegom worden samengevat gepubliceerd op deze website en jaarlijks gepubliceerd in het kerkblad Samen Kerk.

Jaarrekeningen worden na controle vastgesteld door de kerkenraad en een samenvatting wordt gepubliceerd op de website

* zie hier jaarrekening 2018
* zie hier jaarrekening 2019 met bijbehorende toelichting
* zie hier jaarrekening 2020
* zie hier jaarrekening 2021