ANBI Diaconie PG Hillegom

Belangrijke formaliteiten in onze geloofsgemeenschap

DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE HILLEGOM

Informatie
RSIN (fiscaal nummer): 824138831 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hillegom

Contactadres
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Hillegom
Kerkplein 1,
2181 JC Hillegom
E-mail: diaconie@pghillegom.nl
website: www.pghillegom.nl
KvK nummer: 76.43.23.78

Doelstelling
De diaconie in Hillegom deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Via diaconale projecten is onze gemeente zowel financieel als met menskracht betrokken en verbonden met de wereld rondom ons.

Via het Interkerkelijk Sociaal Fonds (ISF) helpt de diaconie (samen met de RK Charitas en Open Hof diaconie) inwoners van Hillegom die in acute financiële problemen zijn geraakt en bij de overheid vergeefs aankloppen.

Het ISF verzorgt in Hillegom de voedselbank, die ca. 60 cliënten telt. Gemeenteleden zijn, met anderen, hierin actief.

Beleidsplan

Een onderdeel van het al eerder genoemde beleidsplan gaat over de Diaconie

Naar aanleiding van dit beleidsplan is het Jaarplan 2022 opgemaakt.

Bestuurssamenstelling

De diaconie wordt bestuurd door het College van Diakenen. De diaconie wordt in zaken van vermogensrechtelijke aard vertegenwoordigd door voorzitter en secretaris tezamen.

Beloningsbeleid

De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten

De vele activiteiten worden regelmatig gepubliceerd in het kerkblad Samen Kerk.

Financiële verantwoording

De begroting en jaarrekening van de diaconie van de Protestantse gemeente Hillegom zijn openbaar en worden samengevat gepubliceerd op deze site. 

  • De begrotingen 2017, 2018 en 2019 en de jaarrekening 2017 vindt u hier
  • De jaarrekening 2018 vindt u hier
  • De jaarrekening 2019, met ANBI-document, vindt u hier
  • De jaarrekening 2020 vindt u hier
  • De begroting 2020 vindt u hier
  • De begroting 2021 vindt u hier
  • De jaarrekening 2021 vindt u hier