Aanvang 10. 00 uur

 

Orgelspel

 

Welkom en aansteken van de kaarsen

 

We luisteren naar het lied: Licht van Pasen, zondags licht.

 

Gezongen wordt het openingslied: 8a : 1, 2, 3 en 6

 

Moment van stilte

 

 

Groet en bemoediging

 

Gebed

 

Het glorialied is: Lied 304

 

Gebed bij de opening van het Woord

 

Eerste schriftlezing: Psalm 8

 

Tweede schriftlezing: Johannes 3 : 1 – 16

 

We luisteren naar: Lied 834

 

Overdenking

 

Muzikaal meditatief moment

 

We luisteren naar: Lied 686

 

Gebeden

 

Collectemoment:

 

We luisteren naar het slotlied: Lied 823 : 1, 4 en 5

 

Zegen

 

Muziek