Op zondag 7 mei aanstaande, om 10.00 uur, zal de dienst in de Protestantse Maartenskerk te Hillegom speciaal zijn gewijd aan het veelzijdige oeuvre van de op eerste Paasdag overleden theoloog en dichter Huub Oosterhuis. Deze vierde zondag na Pasen heet in de kerkelijke traditie ‘Zondag Cantate (Zingt!)’. Bij uitstek een zondag om deze geliefde lieddichter in woord en lied te gedenken met samenzang en koorzang, voordracht van zijn gedichten, zijn meditatieve teksten en gebeden.

Iedereen die bij deze Cantatedienst aanwezig wil zijn is welkom, want de spirituele diepgang van zijn gedichten en liederen werd en wordt door iedereen verstaan, zowel binnen de kerken als daarbuiten. Grensoverschrijdend was zijn werk, grensoverschrijdend was hij ook in doen en denken, wars van knellende tradities, altijd werkend met woorden en muziek om eenheid en spiritualiteit te brengen bij iedereen, ongeacht de uiteenlopende achtergronden.

Naast de muziek zal dus ook zijn dichtwerk opklinken tijdens deze Oosterhuis – Cantatedienst. In het dagblad Trouw omschreef iemand Oosterhuis als een Monet, maar dan met woorden. Een rake schets die wel aangeeft hoe mooi het zou zijn als de Maartenskerk op 7 mei aanstaande om 10.00 uur mooi vol zou zijn, ter ere van dichter en theoloog Huub Oosterhuis.