Hillegom 5 nov. 2023 Viering HA
Voorganger:  ds. Annelies Moolenaar
Organist: Chris Borst

Na binnenkomst welkom door ambtsdrager.  Kaarsenlied

(staande) aanvangslied Psalm 63 : 1  Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat

Stil gebed.
Voorganger: Genade en vrede, u en jullie allemaal, van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Allen: Amen.
Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
Voorganger: die trouw blijft tot in eeuwigheid
Allen: en niet loslaat het werk van zijn handen.

Gebed van toenadering … dit bidden wij U in de naam van Jezus Christus, onze Heer.
Allen: Amen.
Vervolg aanvangspsalm 63: 3

gebed om ontferming
lied 1010: 1,2,4 Geef vrede, Heer, geef vrede

Gebed om de Heilige Geest.

Moment met de kinderen… die daarna naar de nevendienst gaan

Schriftlezing Handelingen 27 : 27 t/m 38, 28 : 1,2

Lied 107 : 12,13 Schepen, omhooggedragen

Verkondiging.

lied 387: 1,2,3,4,5 Als wij weer het brood gaan breken

Voorbeden, stil gebed

Inzameling van de gaven.

Tafelgebed voor de viering van het Heilig Avondmaal
Gezamenlijk “Onze Vader”

Het brood wordt gebroken en de wijn gedeeld met de ambtsdragers

Terwijl de gemeenteleden naar voren komen wordt gezongen ‘Panis angelibus’, César Franck  
Dankzegging

Slotlied 418: 1,2,3 God schenk ons de kracht dicht bij U te blijven

Zegen.      Zingen: Amen Amen Amen.