Liturgie voor de dienst op zondag 29 oktober 2023 te Hillegom

“Leven onder een geopende hemel”

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen + kaarsenlied lied 290

We zingen als intochtspalm: ps.103: 8 en 9

Stil gebed

Bemoediging en begroeting

Gebed om ontferming

We zingen lied 1005

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing uit Daniel 7: 13 en 14

We zingen :lied 725 : 1,3 en 4

Lezing uit Openbaring 4

We zingen: lied 726: 1,5 en 6

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

We zingen: lied 754

RONDOM ONS ANTWOORD

Gebeden, afgesloten met gezamenlijk Onze Vader

Inzameling van gaven

We zingen als slotlied: lied 755

UITZENDING EN ZEGEN

We antwoorden zingend “Amen”

Orgelspel