Thema: In verwachting van verandering

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars + couplet 1 van Adventslied

Eén kaars gaat er nu branden en zegt aan iedereen

Er is een feest op handen, de duisternis gaat heen

 

Aanvangslied psalm 25a : 1 en 2

Kyriegebed met acclamatie 368a Kom Heer en wacht niet langer

Gebed om Heilige Geest

Bijbellezing OT: psalm 85 vrij van Huub Oosterhuis

Gij hebt uw land begenadigd

ons leven ten goede gekeerd

onze schande bedekt

onze schuld weggedragen,

getemd het vuur van uw hartstocht.

 

Gij keerde U om naar ons toe

Gij legde uw argwaan af.

Roep ons opnieuw tot leven

geef ons vaart, naar U toe.

Liefde, herstel ons in ere.

 

Buig ons toe naar elkaar

keer onze trage harten

dat wij zonder wantrouwen

ieder mens tegemoet gaan

open en vredelievend.

 

Laat zo de wereld worden:

kussen van ontferming en trouw

zoenen van recht en vrede –‘

‘vrede een zaad in de aarde

gerechtigheid zon aan de hemel.

 

Overvloed staat op de akker

regen valt op zijn tijd,

vruchten dragen de bomen

rozen dragen de rotsen:

in zo’n land wil je zijn.

 

Lied 158b Een schoot van ontferming is onze God

 

Bijbellezing NT : Lucas 1: 5-25 (uit vertaling 2004 NBV)

 

Lied 464 : 1,2, 7 en 8  De engel spreekt een priester aan

Overweging

Meditatief moment

Lied 700 (uit: Zangen van Zoeken en Zien)

Zo donker als de wereld is

1.Zo donker als de wereld is,

zo stil wij gaan in duisternis,

wij blijven niet in deze nacht,

geen woord van God blijft zonder kracht.

 

2.Woord aan Maria toegezegd,

gezongen voor Elizabet,

twee vrouwen zonder macht en staat

in wie de toekomst open gaat:

 

3.”Het zal de machtigen vergaan,

wie zwak is zal in vrijheid gaan,

de wapens worden neergelegd,

de armen komen tot hun recht.”

 

4.Zoals geschiedde in de nacht

met herders, eenzaam op hun wacht:

een helder en bevrijdend licht

dat vreugde bracht op hun gezicht.

 

5.Wij weten hoe het is gegaan

met mensen ver van ons vandaan;

zo zal het gaan met ons vandaag:

God opent toekomst, maakt verhaal.

 

6.Dat ons geschiede naar jouw woord,

dat onze toekomst helder wordt,

dat nacht het laatste woord niet is

maak zo met ons geschiedenis.

 

Dankzegging – voorbeden – stil gebed – Onze Vader (gezamenlijk):

Collectemoment

Slotlied: 263: 1,2, en 3 Wees Gij mijn toevlucht

Zegen