Welkom

Aansteken van de kaarsen

Zingen: lied 601: 1,2

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Glorialied: lied 136: 1,2,3,4.

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezen: Mattheus 18: 15 – 20

Lezen: Romeinen 12: 9 – 21

Zingen: lied 836: 1,2,4

Preek

Orgelspel

Zingen: lied 838: 1,2

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Slotlied: lied 1010:1,2,4

Zegen