Voorganger deze zondag is ds. Annelies Moolenaar uit Lisse

Orgelspel

Welkom en aansteken van de tafelkaarsen

Moment van stilte en groet

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: Psalm 68 :  7 en 9 God zij geprezen met ontzag

(zang en pianospel)

Inleiding op de Schriftlezing(en) door de voorganger en gebed

Schriftlezing door de lector: 1 Koningen 10 : 1 t/m 7

Muzikaal intermezzo: The Arrival of the Queen of Sheba  G.F. Händel https://www.youtube.com/watch?v=_AJMrub11Lk

Schriftlezing door de lector: Handelingen 8 : 26 t/m 40

Preek

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: Lied 675 :  1 en 2 Geest van hierboven … (zang en pianospel)

Dankzegging en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Lied 418 : 1 en 2 God, schenk ons de kracht … (zang en orgelspel)

Zegen

Orgelspel