Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290 Licht van Pasen

Zingen als intochtslied: 92: 1 en 2

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 281: 1, 3 en 9

Kyriƫgebed

Zingen: Lied 413 : 1 en 2

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Jesaja 35 : 1 – 7

Zingen: Lied 608 : 1 en 2

Tweede Schriftlezing: Marcus 10 : 46 – 52

Zingen: Lied 534

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 834

Dankzegging en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied Lied 838 : 1 en 2

Zegen