Voorganger: Pastor Wilna Wierenga 
Lector: Elske Vledder
Orgel: Addy Alberts
Kinderen o.l.v. Jessica Zonneveld

Orgelspel
Binnenkomst van kerkenraad en predikant
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst 

Kaarsen worden aangestoken en we zingen het kaarsenlied

*Wij zingen psalm 122: 1 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

(gemeente staan) 

Stil gebed

Bemoediging en Groet
V:  Onze Hulp is in de Naam van de Heer,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,
V: die trouw blijft van generatie op generatie
A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

V: Genade en vrede, u en jullie allemaal, 
    van God onze Vader en van Jezus Christus 
    in Gemeenschap met de Heilige Geest. 
 A: Amen.
 (gemeente gaat zitten)

Drempelgebed.
V: God van liefde, 
U die ons vanmorgen welkom heet
U die zegt: ik ben die ik ben, 
en ons accepteert, zoals wij zijn
Uw kinderen
We zijn hier, met al onze broosheid, 
onze verdriet en vreugde, 
onze helderheid en onze verwarring.
 
Allen: Dat wij opengaan in ons hart 
om Uw liefde toe te laten,
om elkaars liefde toe te laten
Zegen daartoe deze viering.  Amen

* We zingen Psalm 122: 3 Bid heil toe aan dit vredesoord

Kyriëgebed

Inleiding op de zondag
 
Gebed om de Heilige Geest
 

Eerste Schriftlezing uit Zacharia 9: 9 en 10

  • Wij zingen 550: 1 en 3  Verheugt u gij dochter van Sion 

Tweede Schriftlezing Johannes 12: 12- 19 intocht in Jeruzalem

  • Wij zingen psalm 24 : 4 en 5 Gij poorten hef uw hoofd omhoog

Uitleg

Meditatief moment BWV 182 Hemelse koning, wees welkom ( tot 2:30)

https://youtu.be/va0gzT2jyqM?si=V10FBzF26md2DUer

*Wij zingen  Lied 556; 1, 3 en 5  Alles wat over u geschreven staat

Voorbeden
 
 Onze Vader 
 

Collectes

Terugkomst van de kinderen met Palmpasenstokken

We zingen tijdens hun rondgang lied 555 Dans en zing

Gesprek met kk over betekenis ..

  • Slotlied 650: 1, 26 en 7 De aarde is vervuld
 
Zegen met gezongen amen 431b
 

Predikant en ouderling van dienst gaan bij de uitgang staan om de gemeenteleden een hand te geven.