Maartenskerk 10.00 uur

Thema: “Het is tijd om…”

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Inleiding op de zondag

Lied bij het begin: ps 119: 28 en 47

Gebed

Lezing uit Prediker 3: 1- 15

Muzikaal intermezzo

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied na de preek: lied 845

Gebeden…- stil gebed- gezamenlijk Onze Vader

Collecte moment

Slotlied: lied 425

Zegen beantwoord met ‘Amen’

Orgelspel