Liturgie voor de dienst op zondag 22 oktober 2023 te Hillegom

Zondag Werelddiakonaat.

Orgelspel

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

We zingen als intochtspalm: ps. 145: 1 en 4

Stil gebed

Bemoediging en begroeting

Gebed om ontferming

We zingen: lied 1005

RONDOM HET WOORD

Gebed

Lezing uit Openbaring 1 – ( lector Jose Harms)

We zingen: lied 513

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

We zingen: 975: 1,2 en 3

RONDOM ONS ANTWOORD

Gedicht bij gaven en gebeden – (Ineke van Kesteren)

Gebeden, afgesloten met lied 1006

Inzameling van gaven

We zingen als slotlied:lied 150 a

UITZENDING EN ZEGEN

We antwoorden zingend “Amen”

Orgelspel