Orde van dienst

Voorganger ds. E. Mandemaker

Welkom en mededelingen

Aansteken van de tafelkaarsen aan de Paaskaars met declamatie kaarsenlied Lied 290:

Groet

v          Genade en vrede, u en jullie allemaal,

van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer.

a          Amen.

Bemoediging

v          Onze Hulp is in de Naam van de Heer,

a          die hemel en aarde gemaakt heeft,

v          die trouw blijft tot in eeuwigheid

a          en niet loslaat het werk van zijn handen.

lied 281 1,2,5

gebed

lezing Joh 12:20-33

lied ‘Met de boom des levens’ (Nederland zingt)

verkondiging

lied ‘Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten’ (Nederland Zingt)

gebeden

collectemoment

lied 556 1,4

zegen