Orde van dienst zondag 21 april 2024, in de Maartenskerk te Hillegom

Welkom en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290 (Licht van Pasen, zondags licht)

Intochtslied: Psalm 136 : 1, 2 en 3 (Loof de Heer, want Hij is goed)

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: Lied 281 : 1, 3, 6 en 9 (Wij zoeken hier uw aangezicht)

Kyriëgebed

Glorialied: 654 : 1, 2, 4 en 6 (Zing nu de Heer, stem allen in)

Gebed Bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Ezechiël 34 : 1 – 16

Zingen: Psalm 95 : 3 (Kom, werpen wij ons voor de Heer)

Tweede schriftlezing: Johannes 10 : 11 – 15 en 27 – 28

Zingen: Lied 23c : 1, 2 en 5 (Mijn God, mijn Herder, zorgt voor mij)

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Lied: 653 : 1 en 6 (U kennen, uit en tot U leven)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Zingen als slotlied: 425 (Vervuld van uw zegen)

Zegen