Voorganger: Maurits de Ridder

Mededelingen en aansteken van de kaarsen

Zingen: Lied 290 (eigen versie: Licht van Pasen)

Intochtslied: 84 : 1 en 6 (Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer)

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Zingen: lied 283 : 1, 4 en 5 (In de veelheid van geluiden)

Kyriëgebed

Glorialied: 305 (Alle eer en alle glorie)

Gebed bij de opening van het Woord

Eerste schriftlezing: Jesaja 43 : 9 – 12

Zingen: Lied 113 : 1 en 2 (Prijs, halleluja, prijs de Heer)

Tweede schriftlezing: Mattheus 5 : 13 – 16

Zingen:  Lied 209 : 1, 2 en 3 (Heer Jezus, o Gij dageraad)

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

Zingen: Lied 213 : 1,2,3,4 en 5 (Evangelische Liedbundel of Opwekking 378) luisteren: https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/ik-wil-jou-van-harte-dienen/

Ik wil jou van harte dienen

Ik wil jou van harte dienen

en als Christus voor je zijn.

Bid dat ik genade vind, dat

jij het ook voor mij kunt zijn.

 

Wij zijn onderweg als pelgrims,

vinden bij elkaar houvast.

Naast elkaar als broers en zusters,

dragen wij elkanders last.

 

Ik zal Christus’ licht ontsteken,

als het duister jou omvangt.

Ik zal jou van vrede spreken,

waar je hart naar heeft verlangd.

 

Ik zal blij zijn als jij blij bent,

huilen om jouw droefenis.

Al mijn leeftocht met je delen,

tot de reis ten einde is.

 

Dan zal het volmaakte komen,

als wij zingend voor hem staan.

Als wij Christus’ weg van liefde

en van lijden zijn gegaan.

 

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Lied 425 : 1 (Vervuld van uw zegen)

Zegen