Liturgie voor de dienst op zondag 17 maart 2024 

Vijfde zondag in de Veertigdagentijd. “Zondag Judica” 

VOORBEREIDING 

Orgelspel 

Welkomswoord en mededelingen, aansteken van de kaarsen 

We zingen : lied 290 

We gaan staan en  zingen als intochtspsalm: psalm 43: 3 en 4 

Stilte 

Groet 

Bemoediging en begroeting 

Gebed van toenadering 

We zingen: psalm 43: 5  ( gaan zitten) 

Inleidende woorden  

Kyriegebed 

RONDOM HET WOORD 

Gebed , dat we zingen: lied 283: 1 en 2 

(Kinderen gaan naar de nevendienst) 

Lezing uit Jeremia 32 : 1 t/m 15   Koop een akker 

We zingen: lied 286 

Lezing uit Johannes 12: 20 t/m 26  De weg van de graankorrel 

We zingen: lied 650 : 1,2,3,4  

Verkondiging 

 Muzikaal meditatief moment 

 We zingen: lied 885: 1 en 2   “  ..uw nabijheid die ons sterkt en die ons leidt” 

( Kinderen komen terug uit nevendienst)  

RONDOM ONS ANTWOORD 

Gebeden , afgesloten met gezamenlijk “Onze Vader” 

Inzameling van gaven 

We zingen als slotlied: lied 755 

UITZENDING EN ZEGEN 

 We antwoorden zingend “Amen” 

Orgelspel