Orde van dienst:

Orgelspel

Welkom en mededelingen 

Aansteken van de kaarsen

Declamatie en pianospel:  Lied: 290 (Licht van Pasen)

Moment van stilte

Groet en bemoediging

Gebed van toenadering

Lied: We luisteren naar Lied 122 : 1 en 2 Hoe sprong mijn hart hoog op in mij

Gebed bij de opening vanhet Woord

Eerste schriftlezing: Exodus 16 : 11 – 18 (NBV)

Tweede schriftlezing: Johannes 6 : 1 – 15 (NBV)

We luisteren naar: Lied 836 : 1, 2 en 5 O Heer die onze Vader zijt

Verkondiging

Muzikaal meditatief moment

We luisteren naar: Lied 546 : 1, 4 en 5 Wees blijde nu, in ’t midden van het lijden

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

 We luisteren naar het slotlied: Lied 418 : 1 en 2 God, schenk ons de kracht

Zegen