Eredienst in de Maartenskerk

Voorganger ds. Esmeralda Mandemaker

 

Mededelingen

 

Lied 66: 1

Breek, aarde, uit in jubelzangen,

Gods glorierijke naam ter eer.

Laat van alom Hem lof ontvangen.

Geducht zijn uwe daden, Heer.

Uw tegenstanders, diep gebogen,

aanvaarden veinzend uw beleid.

Heel de aarde moet uw naam verhogen,

psalmzingen uwe majesteit.

bemoediging en groet

 

lied 66: 2

Kom, zie nu de geduchte werken

die God aan mensen heeft gedaan:

Hij stelde aan de wateren perken,

droogvoets zijn zij erdoor gegaan.

Laat zich ons hart in Hem verblijden:

God houdt de volken in het oog.

Zijn rijk is over alle tijden.

Gij trotsen, draag het hart niet hoog.

 

Gebed

 

Lied 870:1

Heilige God, geprezen zij

uw komst door alles heen,

uw woord van alle eeuwigheid

dat tussen ons verscheen.

870:8

Geprezen, God, uw wijs beleid,

de omweg van uw woord,

ver boven alle hoogten uit

en alle diepten door.

 

Gebed

 

Lezing Lc 5:17-26

 

Lied 534:1

Hij die de blinden weer liet zien,

hun ogen kleur liet ondervinden

is zelf het licht dat ruimte geeft:

ons levenslicht, de Zoon van God.

534:2

Hij die de lammen lopen liet

hun dode krachten deed ontvlammen

is zelf de weg tot waar geluk:

ons levenspad, de Zoon van God.

 

Verkondiging

 

Lied 1005:1

Zoekend naar licht hier in het duister,

zoeken wij U, waarheid en kracht.

Maak ons uw volk, heilig, vol luister,

schijn in de donkere nacht.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005:2

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen

zoekend naar hoop, troost in uw woord.

Spreek door ons heen tot de verdrukten,

zo wordt uw stem gehoord.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

1005:5

Met zoveel gaven aan ons gegeven,

voor zoveel leed, zoveel gemis.

Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,

totdat uw rijk hier is.

Christus, ons licht,

schijn door ons heen, schijn door het duister.

Christus, ons licht,

schijn ook vandaag, hier in uw huis.

 

Gebeden

 

Lied 425:1

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,

in Christus verbonden, tezamen gezonden

op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden

te zaaien tot diep in het donkerste dal,

door liefde gedreven, om wie met ons leven

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

 

Zegen