Orde van dienst zondag 12 mei 2024

Mededelingen door ouderling van dienst

Aansteken van de kaarsen, zingen lied 290

Zingen: lied 27: 1 en 5

Groet,bemoediging, drempelgebed (Evert-Jan

Zingen: lied 27: 7

Inleiding op de dienst (Elske)

Zingen: lied 663: 1 en 2

Gebed om ontferming (Evert-Jan)

Zingen: lied 146c: 1, 4 en 7

Inleiding op de lezingen en gebed om verlichting door Gods geest (Evert-Jan)

Eerste schriftlezing: Jesaja 66: 12 en 13

Zingen: lied 811: 1, 2 en 3

Tweede schriftlezing: Johannes 14: 15-21

Verkondiging, met daarin opgenomen lied 685

Zingen: lied 685: 1 en 

Muzikaal meditatief moment

Zingen: lied 27a

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecte

Zingen: Hemelhoog 386

Zegen

 

Evert-Jan en Elske

In ons hart en in ons huis

de zegen van God

in ons komen en ons gaan

de vrede van God

in ons leven, op onze zoektocht

de liefde van God

bij het einde, nieuw begin

de armen van God om ons te ontvangen,

thuis te brengen

amen, amen, amen (gezongen)