Voorganger Maurits de Ridder

Orgelspel

 Welkom en aansteken van de tafelkaarsen

We luisteren naar het lied : Licht van Pasen, zondags licht, 

We luisteren naar het openingslied: 216 – Dit is een morgen

Moment van stilte

Bemoediging en groet

Gebed

We luisteren naar: Lied 81 : 1, 2 en 9 – Jubel God ter eer

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 20 : 19 – 31

We luisteren naar: Lied 1005 – Zoekend naar licht

Overdenking

Muzikaal meditatief moment

We luisteren naar: Lied 908 : 1, 2 en 6 –  Ik heb U lief, o mijn beminde

Gebeden

Collectemoment

 We luisteren naar het slotlied: Lied 655 – Zing voor de Heer een nieuw gezang

Zegen

Muziek