Startdienst op zondag 19 september 2021: ‘Weer ontmoeten’

‘Weer ontmoeten’ is het heel toepasselijke thema voor de komende startdienst. Want de meeste beperkende coronamaatregelen worden langzaamaan opgeheven en dan mag het weer: elkaar ontmoeten!

De voorbereidingsgroep heeft met heel veel plezier een gevarieerd programma samengesteld en we hopen dat u er met evenveel plezier aan gaat meedoen. Na een kort gezamenlijk begin van de dienst gaan we uiteen naar verschillende ruimten in en om de kerk voor:

bloemstukjes maken       samen zingen             schilderen

taart versieren                gedichten maken       kletsen

het werk van de meester van Alkmaar (de 7 werken van barmhartigheid)

In deze kleine groepen zal er koffie worden geschonken waardoor er volop ruimte is om elkaar ‘weer te ontmoeten’. Na deze groepsactiviteiten komen we weer bij elkaar om de resultaten te ‘proeven’.

Ook zullen in deze dienst Linde en Tristan van de kindernevendienst overstappen naar jeugdkerk ‘Impact’.

Geeft u zich even op d.m.v. de intekenlijst in de kerk? Opgave kan ook bij Marja Faber (0252 – 515182) en José Harms (0252 – 518773) Alvast hartelijk dank!