In de laatste uitgave van kerkblad SamenKerk staan de rekeningnummers vermeld van Kerk en Diaconie. Dit ter wille van uw gaven voor de collecte. Helaas is er een foutje geslopen in de vermelding van het rekeningnummer van de diaconie. Daarom nog even alles op een rijtje:

Uw gift of deelname aan de collectes voor de Diaconie en Kerk in Actie graag op rekeningnummer
NL33 ABNA 0568 8263 96 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hillegom.

Uw gift of deelname aan de collectes voor de Kerk en landelijke collectes (PKN) graag op rekeningnummer
NL27 INGB 0000 1218 51 t.n.v. Protestantse Gemeente Hillegom.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking.