Pasen, Uit liefde voor jou
Met nog de lichtjes van de Kersttijd in het achterhoofd gaan we alweer in de richting van Pasen komen. Met een klein voorbereidingsgroepje zijn we het programma aan het maken en willen we dat graag toelichten.

Vasten:
We vinden het heel belangrijk dat we in de beleving van het thema Uit Iiefde voor jou starten met de veertigdagentijd die ondertussen begonnen is. De tijd waarin we ons alvast voorbereiden op Pasen, voor sommige onder ons in combinatie met een vorm van vasten. Een gebruik dat steeds meer in het zicht komt en mensen uit onze gemeenschap dat ook inzetten. Nieuwsgierig naar het vasten? We komen erop terug in een van de komende diensten en zullen er ook meer informatie over delen. Hier vindt u al de eerste informatie.

Woorden
Tijdens deze tijd willen we ook stilstaan bij de zingeving van de Paastijd door met elkaar in gesprek te gaan over toen belangrijke woorden als vasten, bidden, lijden en verzoenen. In gesprek met elkaar om uit te leggen wat die woorden voor ons betekenen en om ermee op weg te gaan. Na een korte inleiding, een Bijbelgedeelte of een lied gaan we aan de hand van verschillende vragen het woord bespreken.
Wil je mee komen praten? Woensdagavond 15 maart om 20:00 uur in het Maartenshuis, graag je even aanmelden als je komt.

Palmpasen
Natuurlijk ontbreekt Palmpasen niet in dit rijtje. Samen met de kinderen Palmpaas stokken maken op 2 april. Opgave bij de Kindernevendienst. Zie ook de mededeling in deze SamenKerk.

De Stille week diensten
De Stille Weekdiensten willen we ondersteunen door een klein, tijdelijk koortje die per dienst 1 of 2 liederen zingen. We zoeken daarvoor de wat geoefende zangers omdat we weinig tijd hebben om het in te studeren. Chris Borst zal ons daarbij helpen. Zin om mee te zingen? Geef jezelf op. We willen op de zaterdag voor de Stille Week, dus 1 april  in de ochtend oefenen.

Symbolisch bloemschikken
Om de vieringen extra betekenis te geven willen we een symbolische schikking maken die passend is bij deze dagen.

Openstelling Kerk
We zullen de openstelling van de kerk de komende weken gebruiken om meer informatie over de diensten te geven zodat we kunnen laten zien en lezen wat de betekenis van de Stille Week is.

Graag dus even melden als je mee wilt komen praten of zingen. Bel met mij op 0651392210 of stuur een mail naar Gertjan.vandalen@live.nl Ook is er een mogelijkheid om je in de Maartenskerk op te geven voor deze activiteiten. Achter in de kerk zal in de buurt van de koffie een flap-over klaar staan waar je je naam kunt invullen.

Gert Jan van Dalen

De veertigdagentijdkalender uitdelen? Bestel nu!