DUURZAAMHEID in de MAARTENSKERK

Is er iets duurzamers te bedenken dan een gebouw dat al meegaat vanaf de 13e eeuw? Het thema ‘Duurzaamheid’ van de 36e Open Monumentendag 2022 past de Maartenskerk dan ook als een op maat gesneden pak. De kerk is zoals gebruikelijk de hele Monumentendag open en er is veel te zien. Bovendien zal dit jaar ook de officiële opening van de Hillegomse Open Monumentendag in de kerk plaatsvinden, om 10.00 uur.
Nooit iets weggooien, denk na over hergebruik, op zijn tijd renoveren, met respect restaureren en gewoon zuinig omspringen met het gebouw en alles wat het herbergt; de Maartenskerk en het begrip duurzaamheid horen van oudsher bij elkaar.
Ga maar na: de onderbouw van de toren is uit de 13 eeuw. De kerk brandde af in de 16e eeuw, tijdens de tachtig jarige oorlog, maar na de brand kozen de Hillegommers niet voor afbraak van de ruine, maar voor herbouw. Het koor uit 1575 is nog altijd in volle glorie aanwezig. Het ‘jongste’ deel is het middenschip met transept uit 1929, een bouwkundige ingreep die destijds nodig was vanwege het groeiende aantal kerkgangers.
Daarmee stopte het niet, want in de achterliggende twee jaren is het interieur van de kerk aangepast aan de veranderende behoeften zoals toegankelijkheid en multi-inzetbaarheid. De Maartenskerk is een staalkaart van zeven eeuwen duurzame kerkgang en rentmeesterschap, zichtbaar zowel in het gebouw als in de talloze voorwerpen en gebruiksartikelen. De expositie tijdens de Open Monumentendag zal dit ruimschoots laten zien door middel van filmbeelden, foto’s en andere middelen.

De officiële openingen van de Hillegomse Openmonumentendag vindt plaats om 10.00 uur, 10 september aanstaande, in de kerk. Vanaf dat moment is de kerk open tot 16.00 uur. Iedereen is welkom, zowel tijdens de opening als tijdens de open dag.