4e zondag na Pasen

voorganger ds. T. Moll

 

Thema ‘Jubilate’

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkomswoord en mededelingen, aansteken kaarsen: we zingen lied 290

We zingen (staande) ps. 66: 1 en 3

Moment van stilte

Groet

Bemoediging

Gebed van toenadering

We zingen vervolg van de psalm: ps. 66:7

Inleidende woorden

Kyrie, we zingen: lied 283: 1,3 en 5

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed

Lezing: Evangelie naar Lucas 11: 14- 28

We zingen: lied 654: 1,3 en 5

Preek

Muzikaal meditatief moment

We zingen: lied 994: 1 en 3

 

GEBEDEN EN GAVEN

Dankzegging – voorbeden – stil gebed- gezamenlijk ‘Onze Vader’

Inzameling van gaven

We zingen (staande) als slotlied: lied 425

 

UITZENDING EN ZEGEN

We antwoorden zingend met ‘Amen’