Orde van dienst

Aansteken van de kaarsen aan de Paaskaars en zingen Lied 290 Licht van Pasen

Aanvangslied: Lied 149 : 1, 2 en 3 (Halleluja! Laat opgetogen)

Moment van stilte

Groet

 Bemoediging

 Gebed

Eerste schriftlezing:   Jesaja 61 : 10 – 62 : 3

Tweede schriftlezing: Lucas 2 : 22 – 39

Lied: 159a : 1 en 2 (Nu is het woord gezegd)

Preek

Muzikaal meditatief moment

 Lied na de preek: Lied 505 : 1, 2 en 3 (In de nacht gekomen)

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Collectemoment

Slotlied: Lied 489 : 1, 2 en 3 (Komt ons in diepe nacht ter ore)

Zegen