Met de serie ‘lichtpuntjes’ proberen we – ondanks corona – verbinding te maken met elkaar, met onze gemeente, met onze kerk, met God. We kijken vooruit naar de komende zondag en koppelen dit aan locaties, muziek en beelden.
Deel 10

Bekijk deel 10 van lichtpuntjes ‘In de synagoge, een goede gewoonte’, gefilmd in de toren van de kerk en bij de kerkklok hier: https://youtu.be/3smm_RxHNA8 

Inspiratie bij dit lichtpuntje: gedicht van ds Eerhard uit 1943, toen de klok uit de toren werd gehaald door de Duitse bezetter:
‘Veel ging er in ons om,
toen wij u zagen dalen,
Al zijt gij nu verstomd, 
gij kondt zoo veel verhalen…
Drie eeuwen hebben uwe klank gehoord. 
Die zeer geliefde stem is nu zoo wreed gesmoord. 
Ruim vijftienduizend maal hebt gij ter kerk genood. 
Nu dreef u ruw geweld van oorlog in den dood.’

Deel 9 aangepast
Bij publicatie van deel 9 kwamen we tot de ontdekking dat enkele foto’s niet in de eindmontage terecht waren gekomen. Dit is hersteld in een nieuwe versie: https://youtu.be/ZnK-WUxAnGE.
 
Veel dank aan iedereen die meewerkt aan onze serie!

Met vriendelijke groeten,

Kerkenraad Protestantse Gemeente Hillegom

N.B.: Door de lockdown zijn de vieringen in de Maartenskerk in elk geval tot en met 7 februari als live-video-uitzending te volgen via kerkdienstgemist.