Op zondag 26 november a.s. is het gedachteniszondag in de Maartenskerk aan het Kerkplein in Hillegom. Om tien uur is er een viering waarin alle overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar bij naam worden genoemd en herdacht. Na afloop van de dienst blijft de kerk langer open. Tot 14 uur kan iedereen die dat wil een kaarsje aansteken in de kerk ter gedachtenis aan een overleden dierbare. Iedereen is welkom.

De kerk vindt het van belang om één keer per jaar stil te staan bij de mensen die ons zijn voorgegaan. Deze traditie is in alle kerken terug te vinden en kent u vaak als ‘Allerzielen’ of ‘eeuwigheidszondag’. Nabestaanden putten vaak veel steun uit deze bijzondere viering, waarbij de saamhorigheid en de erkenning een grote rol spelen.

We denken vaak dat een rouwperiode na enige maanden voorbij is, maar niets is minder waar. Het verlies en de herinnering blijft. We nodigen iedereen uit de dienst te komen ervaren, gelovig of niet, lid of geen lid en/of na afloop zelf een lichtje te branden voor iemand die u heeft gekend.

Welkom in de Maartenskerk Kerkplein 1 2181 JC Hillegom PGHillegom.nl